คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 13 เมษายน 2561

เรียนคุณหมอ ดร.โอ ที่นับถือ

ปัจจุบันผมอายุ 45 ปี สุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี เบาหวาน ความดันเลือดสูงไม่เป็น จะมีโรคประจำตัวคือโรคเกาต์เป็นมาหลายปีแล้ว พบหมอตามนัดเป็นประจำ แต่ที่กังวลใจอยู่ตอนนี้คือจู่ ๆอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเต็มที่ยิ่งตอนปวดเกาต์ก็ยิ่งอ่อนแอมาก ทำให้เวลาร่วมเพศลำบากใจมาก ต้องลุ้นทุกครั้งว่าจะแข็งหรือเปล่า จนตอนนี้ขาดความมั่นใจไปเยอะมาก ความสุขทางเพศก็หายไป ผมจึงอยากรู้ว่าอาการที่ผมเป็นอยู่นี้เกิดจากอะไร และจะทำอย่างไรให้กลับมาแข็งตัวได้เหมือนเดิมครับ

ด้วยความนับถือ

ฟ.ย.45

ตอบ ฟ.ย.45

ชายวัย 45 ปี มีปัญหาของโรคเกาต์ ซึ่งเป็นมานานหลายปี หลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการอวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัวจนทำให้มีความสุขทางเพศลดลง โรคเกาต์เกิดจากความผิดปกติในขบวนการเมตะบอลิสซั่มของกรดยูริกในร่างกาย เป็นผลทำให้กรดยูริกในเลือดมีค่าสูงกว่าปกติ เกิดการตกตะกอนเป็นผลึกเกลือยูเรต (monosodium urate) สะสมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะข้อและไต มีงานวิจัยทางการแพทย์ในวารสาร JSM ได้รายงานว่าการมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอีดีได้สูงเนื่องจากการศึกษาในผู้ที่เป็นอีดี 251 คน และผู้ที่ไม่เป็นอีดี 252 คน นำมาวิเคราะห์หาค่าระดับกรดยูริกในเลือด ซึ่งพบว่าผู้ที่เป็นอีดีมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นอีดี และยังพบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงกับระดับกรดยูริกในซีรัมอย่างชัดเจน

การเพิ่มขึ้นของระดับกรดยูริกในซีรัม 1 mg/dl จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอีดีเป็น 2 เท่า และยังประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอีดีกับระดับกรดยูริกในซีรัม และพบว่าระดับกรดยูริกในซีรัมยิ่งสูง อีดียิ่งรุนแรง ซึ่งจากการศึกษาพบว่ากระบวนการที่ทำให้เกิดกรดยูริกอาจเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ คือ กรดยูริกจะไปลดไนตริกออกไซด์ในเซลล์บุผนังหลอดเลือดและกล้ามเนื้อเรียบเนียนของหลอดเลือดได้ จึงส่งผลทำให้การแข็งตัวขององคชาตลดลง เพราะสารไนตริกออกไซด์ทำให้เลือดเกิดการขยายตัวและเป็นสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลไกการแข็งตัวองคชาต การลดระดับกรดยูริกในเลือดก็จะช่วยป้องกันการเกิดอาการอีดีและโรคระบบหลอดเลือดได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ดีแม้ว่ากรดยูริกในเลือดจะมีผลต่อการเกิดอาการอีดี แต่ก็เป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นยังมีสาเหตุอื่นอีกมากมายที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเช่น ระบบฮอร์โมนเพศชาย โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก เป็นต้น การเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์จึงเป็นเรื่องที่ควรกระทำ ปัจจุบันอาการอีดีที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ นั้นสามารถฟื้นฟูการแข็งตัวได้โดยมีทั้งยากิน ยาฉีด หรือการบริหารร่วมกับการใช้ยา การฟื้นฟูการแข็งตัวและการกินยาเฉพาะกิจนั้นต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ก่อน เพื่อความปลอดภัย และลดผลข้างเคียงที่จะเกิดอันตรายต่อคนไข้ นอกจากนี้การดูแลสุขภาพก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันชะลอและป้องกันการเกิดอีดีและโรคระบบหลอดเลือดได้

ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศที่จะต้องขอถามหรือขอคำแนะนำปรึกษาให้โทรฯได้ที่เบอร์ 08-4636-2789, 08-1814-5441และ เว็บไซต์ www.meetdoctoro.com Line ID:@droclinic

------------------------------
ดร.โอ สุขุมวิท 51