คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ในวัยสูงอายุเมื่อกล่าวถึงเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วหลายคนคิดว่าไม่น่านำมาพูด เพราะคิดว่าวัยสูงอายุเรื่องเพศควรจะหมดไปแล้ว ความจริงเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เป็นวิถีธรรมชาติของคนเราทุกคน มีความสัมพันธ์กับความสุขและความทุกข์ของทุกคน และเป็นเรื่องสำคัญของครอบครัวอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง หลายคนมีความเชื่อว่า การมีเพศสัมพันธ์เป็นยาอายุวัฒนะของมนุษย์ที่จะทำให้เกิดความสุข สงบ และสันติในครอบครัวทำให้มีชีวิตชีวา และประการสำคัญ คือ ช่วยให้มีอายุยืนยาวขึ้น

ปัจจุบันจึงมีผู้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะพบว่าความแข็งแรงของอวัยวะทุกส่วนถดถอยลงทำให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่ลงตัวในเรื่องเพศสัมพันธ์กับคู่ชีวิต ซึ่งถ้ามีความเข้าใจและแก้ปัญหาถูกทาง จะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขได้ หญิงชายคู่ใดที่เลิกมีเพศสัมพันธ์ทันทีก็จะเสียวิตามินทางใจที่มีประโยชน์ไปโดยไม่รู้ตัว หารู้ไม่ว่าการมีความรู้สึกทางเพศที่ดีเป็นการช่วยเพิ่มพลังทางกายช่วยให้อยากต่อสู้กับโรคต่าง ๆ ทางใจถึงจะสู้คู่กับทางกายช่วยซึ่งกันและกัน และทางด้านภูมิต้านทานโรคร้ายต่าง ๆ สามารถเพิ่มฮอร์โมนออกซิโทซิน ฮอร์โมนเอ็นโดฟินส์ บำรุงด้านใจและกายได้ ทางกายที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ ด้านในหลอดเลือดตลอดทั้งตัว เส้นเลือดเส้นสำคัญคือเส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง หากถูกส่วนเกินของอาหารบ้างสะสมอนุมูลอิสระ สารพิษจากอาหารและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลอดเลือดอ่อนแอบกพร่อง การตอบสนองทางเพศชายก็ลดลงจนหมดสิ้น เป็นอาการไร้ความสามารถที่จะให้ความสุขแก่คู่ฝ่ายหญิง

นอกเหนือจากออกกำลังกาย การเลือกอาหารที่มีคุณค่าก็ต้องรักษาพิถีพิถันละเอียด ใส่ใจเลือกรับประทาน คือรู้กินป้องกันโรค ตั้งแต่ยังไม่เป็นและกินเพื่อควบคุมโรคไม่ให้มากขึ้น ให้ใช้ระบบภูมิคุ้มกันมาดูแลร่างกาย
จะได้ควบคุมเซลล์ผิดปกติและฟื้นฟูร่างกายได้ ทางวิทยาศาสตร์เซลล์ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกัน เช่น เอ็นเคเซลล์ และเซลล์ แมคโครฟาจ ช่วยป้องกันและฆ่าเชื้อผิดปกติ

สารที่มีประโยชน์ในผู้สูงอายุ จึงมีตัวเลือก เช่น สารซิลเดนาฟิล สารเฟลลินัส ลินเทียส มาเติมส่วนที่ต้องการและป้องกันส่วนที่จะเป็นอันตรายแล้ว และพลังทางเพศก็ไม่ท้อถอย ชายได้เปรียบกว่าหญิง เพราะมีเงินทองอยู่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าแม้จะอายุมาก แต่ต้องมีร่างกายแข็งแรง ต้องรู้จักรุกและรับ โดยประเมินความแข็งแรงตัวเองและต้องรู้จักฟื้นฟูเมื่อรู้ตัวว่าอ่อนแอทางเพศ.