สาระน่ารู้

เพศสัมพันธ์และความผิดปกติทางเพศในเพศหญิง (2)

กายวิภาคของอวัยวะเพศผู้หญิง

ในอดีตการศึกษาทั่วไปจะเน้นโครง สร้างของอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิงสำหรับการเจริญพันธุ์มากกว่าหน้าที่ทางเพศ ขณะที่หน้าที่ทางเพศมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดให้มีชีวิตชีวา

ปากช่องคลอด [โยนีหรือแคมช่องคลอด (Vulva)] เป็นอวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิงประกอบด้วย หัวเหน่า (Mons pubis) คลิตอริส [หรือปุ่มกระสัน (clitoris)]แคมใหญ่ (Labia majora) แคมเล็ก(Labia minora) ช่องคลอด (vaginal)รูเปิด (ปาก) ของช่องคลอด (vaginalintroitus) และ ต่อมบาโธลิน (bartholin’s gland)

- คลิตอริส (clitoris) ประกอบด้วยรูปร่างรีแหลมยื่นออกมาอยู่บริเวณเหนือกว่ารูเปิดของท่อปัสสาวะและของปากช่องคลอด และล้อมด้วยแคมเล็กสองข้าง คลิตอริสมีเนื้อเยื่อลักษณะคล้ายหมวกและยืดหยุ่นเหมือนกับองคชาตของผู้ชาย เพราะมีโครง สร้างคล้ายกัน มีความเชื่อว่าคลิตอริสเป็นอวัยวะที่ถูกกระตุ้นแล้วจะเกิดความรู้สึกถึงจุดสุดยอด (Orgasm) ได้

- แคมใหญ่ (Labia majora) เป็นเนื้อเยื่อของผิวหนังรอยพับสองแนวยาวที่ขยายระหว่างหัวหน่าว (Mons pubis) และฝีเย็บ (perineal body) แคมใหญ่เป็นบริเวณที่มีขนซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นยาวและหงิกงอมากกว่าขนที่ผิวหนังส่วนอื่น ๆ ปกคลุมอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยม ภายใต้แคมใหญ่จะประกอบด้วยต่อมไขมันส่วนใหญ่และมากกว่าผิวหนังทั่ว ๆ ไป เพื่อทำหน้าที่กันการกระแทกระหว่างร่วมเพศจากกระดูกหัวหน่าว

- แคมเล็ก เป็นรอยพับระหว่างรูเปิดหรือปากของช่องคลอด (introitus)คลิตอริส (Clitoris) และรูเปิดท่อปัสสาวะ(Urethra) และแคมใหญ่ แคมเล็กแตกต่างจากแคมใหญ่คือมีไขมันน้อยมาก ผิวหนังบริเวณนี้เรียบ ไม่มีขน มีสีแดงหรือชมพูเข้มกว่าแคมใหญ่ เนื่องจากมีหลอดเลือดขนาดเล็ก ๆ มาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก แคมเล็กทำหน้าที่ป้องกันอวัยวะที่อยู่โดยรอบ เช่น ปากช่องคลอด รูเปิดท่อปัสสาวะและคลิตอริสและเป็นบริเวณที่รับการกระตุ้นทางเพศ

- ต่อมบาโธลิน (bartholin’s gland) เป็นต่อมสร้างน้ำคัดหลั่งอยู่รอบ ๆ ปากช่องคลอด เพื่อการหล่อลื่นให้ความชุ่มชื้นบริเวณปากช่องคลอด และไม่สามารถมองเห็นต่อมบาโธลินด้วยตาเปล่า.

รศ.น.ท.ดร.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล