คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 11 สิงหาคม 2561

การหลั่งน้ำอสุจิเป็นส่วนหนึ่งของการสืบพันธ์ุและส่วนสำคัญการมีเพศสัมพันธ์ให้ทั้งความสุขอย่างสุดยอดแก่ตัวเองและให้ทุกข์กระทบไปถึงฝ่ายหญิงด้วยก็เป็นไปได้ ใครจะคิดว่าเรื่องหลั่งนี้จะเป็นทุกข์และเป็นสุขปกติ ชายที่สนใจแต่ตัวเองก็ไม่รู้สึกถึงทุกข์ของฝ่ายหญิง รู้แต่ตัวเองว่าหลั่งแล้วสุข ไม่ว่าจะหลั่งเร็วแค่ไหนฝ่ายหญิงจะสุขด้วยไหมไม่สนใจ ยิ่งชายที่หลั่งช้ามาก ๆ จนฝ่ายหญิงเป็นทุกข์ก็มี คือหลั่งช้าเป็นชั่วโมงก็มี ฝ่ายหญิงจะมีสุขช่วง 30นาทีแรก คือถึงจุดสุดยอด 3-5 ครั้งแล้ว ก็จะเริ่มเบื่อที่จะทรมานมีเพศสัมพันธ์ต่อ ก็เกิดทุกข์ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักที ต้องอดทนรอให้ฝ่ายชายถึงจุดหลั่ง ยิ่งนานก็ยิ่งทรมานอีกฝ่าย หากเป็นชายที่ไม่เห็นแก่ตัวก็จะรักษาให้หลั่งเร็ว ก็ต้องใช้ยาตรงข้ามกับยาให้หลั่งช้า ในกรณียังไม่ได้รักษากับแพทย์

กลุ่มหลั่งเร็วแต่หนุ่มก็ต้องให้แยกจากกลุ่มหลั่งเร็วจากปัญหาสุขภาพ มักพบในวัยก่อน 40 คือเป็นวัยรุ่นหากไม่รักษาก็เป็นต่อเนื่อง ติดนิสัยเคยชินจนถึงวัยอาวุโส เรียกว่าหลั่งเร็วจากหนุ่มจนแก่ พบได้ถึง 40% วัยต่ำกว่า 40 ปี กลุ่มที่หลั่งไวจากปัญหาสุขภาพที่แย่ลงจนมีอาการอ่อนตัวพบได้ 40% กลุ่มนี้วัยหนุ่มจะหลั่งปกติ

แต่พอมีอาการอ่อนตัวก็จะหลั่งไวตามมาเป็นทุกข์มากที่ฝ่ายหญิงจะมีอาการตอบสนองทางเพศเปลี่ยนไปจากหญิงที่เคยมั่นใจภูมิใจในตัวสามีด้านสมรรถภาพทางเพศที่เข้มแข็งแต่พอสามีเริ่มอ่อนแอปฏิกิริยาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ คือจะเปลี่ยนเป็นหญิงที่รำคาญเวลาสามีต้องการมีเพศสัมพันธ์ กล่าวคือฝ่ายหญิงจะหลบหลีกการใกล้ชิดขอแยกเตียงนอน ผลตามมาทำให้ฝ่ายชายหงุดหงิดมากเนื่องจากสมัยหนุ่ม ๆ จะแข็งแรงมากเพราะเคยมั่นใจตัวเองทางเพศสัมพันธ์แล้วจู่ ๆ ก็ขาดความเชื่อมั่นตัวเองจนได้ ยาช่วยให้หลั่งใช้กับคนไข้กลุ่มที่ไม่หลั่ง กลุ่มนี้เป็นทุกข์ตัวเองไม่ต้องพูดถึงฝ่ายหญิงที่เปรียบกับการรับอาหารมื้ออิ่มแล้วทุกมื้อ แต่ตัวฝ่ายชายเองที่ไม่หลั่งหรือหลั่งแล้วปวด จึงเปรียบได้แค่อาหารชุดที่มีแต่จานอาหารระดับออร์เดิร์ฟไม่เคยถึงอาหารจานหลักเลย แบบนี้ต้องใช้ยาเฉพาะที่ช่วยให้หลั่งออกฤทธิ์ตรงข้ามกับยาที่ห้ามไม่ให้หลั่ง ยากลุ่มนี้มีทั้งชนิดอมให้ละลายในปาก ใช้ขณะมีเพศสัมพันธ์ บ้างก็ใช้ชนิดพ่นใส่จมูกขณะมีเพศสัมพันธ์เช่นกัน ช่วยได้ทั้งชายและหญิงที่มีปัญหาไม่ถึงจุดสุดยอด อีกกลุ่มที่หลั่งแล้วปวด(ปอยส์) เรียกว่าทุกข์ใกล้เคียง เรื่องหลั่งจึงมีหลากหลายปัญหา การแก้ไขต้องใจเย็นอดทนแก้ให้ถูกจุดถูกวิธี.
.................
ดร.อุ๋มอิ๋ม