คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 9 มกราคม 2562

บทนำ ภาวะองคชาตแข็งค้างหรือโด่ไม่รู้ล้ม คือการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นเวลานาน และดำเนินต่อไปเกินชั่วโมง หรือไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นทางเพศ ภาวะองคชาตแข็งค้างมักจะเจ็บปวด ถึงแม้ว่าโดยรวมของภาวะองคชาตแข็งค้างเป็นภาวะผิดปกติ ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อย และเกิดขึ้นในบางกลุ่มของผู้ชาย เช่น ผู้ป่วยซึ่งมีโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle cell disease) โดยเรียกย่อว่า เอสซีดี (SCD) ผู้
ป่วยจะมีความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกติ

การรักษาภาวะองคชาตแข็งค้างอย่างทันทีรวดเร็ว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายของเนื้อเยื่ออวัยวะเพศที่อาจส่งผลให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศตามมา ภาวะองคชาตแข็งค้างพบได้บ่อยมากที่สุดในผู้ชายช่วงอายุ 30 ปี

อาการภาวะองคชาตแข็งค้าง อาการองคชาตแข็งค้างแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของภาวะองคชาตแข็งค้าง ซึ่งมีสองประเภทหลักคือประเภทขาดเลือด และประเภทไม่ขาดเลือด

ภาวะองคชาตแข็งค้าง (ประเภทขาดเลือด) อาจเรียกว่าองคชาตแข็งตัวค้างซึ่งเกิดจากการไหลของเลือดน้อยกว่าปกติ เป็นผลจากเลือดไม่สามารถออกจากอวัยวะเพศชาย และเป็นประเภทซึ่งพบบ่อยมากกว่าชนิดอื่น ๆ อาการและอาการแสดง ได้แก่

1. องคชาตแข้งค้างนานกว่าสี่ชั่วโมงหรือไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจหรือการกระตุ้นทางเพศ
2.ส่วนลำหรือแกนกลางขององคชาตจะแข็งเกร็ง แต่ปลายอวัยวะเพศชายนิ่ม
3.มีอาการปวดอวัยวะเพศมากขึ้นเรื่อย ๆ
4.องคชาตแข็งค้างจะเป็นแบบเป็นซ้ำ ๆ คือเป็น ๆ หาย ๆ หรือเป็นเฉพาะแกนกลางที่ลำขององคชาต ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของประเภทขาดเลือดและเป็นภาวะที่ไม่พบบ่อย แต่จะพบได้บ่อยในผู้ชายที่มีโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียว/โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว
5.ความผิดปกติที่สืบทอดโดยเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติ (โรคโลหิตจางเซลล์เคียว) เซลล์เคียวสามารถปิดกั้นหลอดโลหิตในอวัยวะเพศชาย อาการองคชาตแข็งค้างกำเริบซ้ำหมายถึงการเกิดองคชาตแข็งค้างซ้ำเป็นครั้ง ๆ เป็น ๆ หาย ๆ เป็นเวลานานและมักจะมีช่วงเวลาของการแข็งตัวของอวัยวะเพศประเภทขาดเลือด ในบางกรณีเงื่อนไขการเริ่มต้นด้วยการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่ไม่พึงประสงค์และเจ็บปวดในระยะเวลาสั้น ๆ และอาจมีอาการมากขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไป การแข็งตัวของอวัยวะเพศจะบ่อยขึ้นและนานมากขึ้นกว่าเดิม

ภาวะองคชาตแข็งค้าง (ประเภทไม่ได้ขาดเลือด) ภาวะองคชาตแข็งค้างซึ่งไม่ได้ขาดเลือด หรือที่เรียกว่าการแข็งตัวอวัยวะเพศขณะการไหลของโลหิตสูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อการไหลเวียนของเลือดในอวัยวะเพศชายไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม การแข็งค้างของอวัยวะเพศประเภทไม่ขาดเลือดมักจะไม่เจ็บปวด อาการและอาการแสดง ได้แก่

1. อวัยวะเพศแข็งนานมากกว่าสี่ชั่วโมงหรือไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจหรือการกระตุ้นทางเพศ 2. อวัยวะเพศแข็งแต่บริเวณแกนกลางหรือส่วนลำตัวไม่แข็งตัวเต็มที่.
....................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล