คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 10 เมษายน 2562

ในปัจจุบันมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพร อาจทำให้องคชาตใหญ่กว่าเดิม และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้น อาทิ ใช้คำว่า “ใหญ่-อึด-ทน” หรือมีการใช้คำว่า ยาเพิ่มขนาดอัพไซซ์ของน้องชาย จึงมีคำถามตามมามากมายจากผู้สนใจจะรับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรดังกล่าว เช่น สมุนไพรหรืออาหารเสริมสามารถเพิ่มขนาดองคชาต ทำให้องคชาตใหญ่และอึดขึ้นจริงหรือไม่?

นอกจากนี้มีการโฆษณาสนับสนุนจากผู้เคยใช้มาก่อนว่ารับประทานยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมชนิดนี้ดีและเห็นผลจริง ในทางวิทยาศาสตร์เองก็จะมีคำถามว่าผลดังกล่าวอธิบายได้อย่างไร หรือมีกลไกเกิดจากอะไร ถ้ารับประทานไปมาก ๆ จะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรหรือไม่ ขณะที่แพทย์ก็จะถูกตั้งคำถามจากผู้ป่วยเองว่าควรแนะนำให้รับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรหรือไม่ “คำตอบ” ของคำถามดังกล่าว อาจจะต้องไปดูส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมว่ามีอะไรอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่น่าจะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบและอ้างว่าช่วยรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ดังนั้นเราควรค้นหาความจริงก่อนที่จะลองรับประทานและตรวจสอบให้แน่นอนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรือไม่

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ อาการที่ไม่สามารถรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายให้เพียงพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย เราอาจเคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับสมุนไพรหรืออาหารเสริมว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศอยู่เสมอ แล้วคำถามคือ สมุนไพรหรืออาหารเสริม ช่วยรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้จริงหรือไม่?

อีกประเด็นหนึ่งคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและการเยียวยารักษาโรคหย่อนสมรรถ ภาพทางเพศทางธรรมชาติด้วยวิธีอื่น ๆ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวัฒนธรรมจีน แอฟริกาและประเทศอื่น ๆ แต่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน การรับประทานยาตามใบสั่งแพทย์สำหรับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศของ ยายับยั้งเอนไซม์พีดีอี-5 อย่างไรก็ตามสมุนไพรและอาหารเสริมสำหรับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยังไม่มีการวิจัยหรือการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ดีหรือเชื่อถือมากนัก ยาสมุนไพรบางชนิดสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น ๆ และปริมาณของสารออกฤทธิ์อาจแตกต่างกันมากในแต่ละผลิตภัณฑ์.
......................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล