คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 12 มิถุนายน 2562

กัญชาสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานทางเพศของผู้ชายหรือไม่ ? การใช้กัญชาและความผิดปกติทางเพศอาจเชื่อมโยงกันได้สำหรับผู้ชายบางคน ผู้ชายบางคนพบว่าสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นเมื่อใช้กัญชา อาจจะอธิบายเป็นตัวอย่างเช่นหากผู้ชายกังวลใจน้อยลง อาจควบคุมการหลั่งน้ำอสุจิได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามมีผู้ชายอีกจำนวนหนึ่งอาจประสบปัญหาทางเพศกับกัญชาดังต่อไปนี้ ความต้องการทางเพศลดลง กัญชาอาจทำให้ผู้ชายหมดแรงจูงใจในการมีเพศสัมพันธ์

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การที่อวัยวะเพศจะเกิดการแข็งตัวได้ กล้ามเนื้อเรียบในอวัยวะเพศชายต้องผ่อนคลายและปล่อยให้เลือดไหลเข้ามาในอวัยวะเพศ อย่างไรก็ตามถ้าสารทีเอชซี รวมกับตัวรับแคนนาบินอยด์ ในอวัยวะเพศชาย กระบวนการแข็งตัวของอวัยวะเพศนี้จะหยุดชะงัก นอกจากนี้กัญชาอาจทำให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายเกินกว่าที่จะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้สารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลหรือทีเอชซี เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ผู้ที่ได้รับสารเข้าไปในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรม อาจกังวลมากขึ้น หรือมีความรู้สึกที่คึกคักและกระปรี้กระเปร่า สารทีเอชซีเป็นตัวการที่ออกฤทธิ์ความรู้สึกที่เคลิบเคลิ้มสุขหรืออาการเมา

การถึงจุดสุดยอด การศึกษาพบว่าผู้ชายที่ใช้กัญชาเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในการถึงจุดสุดยอด การหลั่งน้ำอสุจิเร็วมากกว่าปกติ กัญชาสามารถเพิ่มระดับโดพามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขและรางวัล นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มความวิตกกังวล สถานการณ์ทั้งสองนี้อาจส่งผลให้เกิดการหลั่งน้ำอสุจิเร็วกว่าปกติ โดพามีนทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท คอยกระตุ้น ตัวรับโดพามีน (dopamine receptor) โดพามีนทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนประสาท หน้าที่หลักของฮอร์โมนตัวนี้คือยับยั้งการหลั่งโปรแลคติน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า โดพามีนสามารถใช้เป็นยา ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทซิมพาเทติก โดยมีผลลัพธ์คือ อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น แรงดันโลหิตเพิ่มขึ้น

การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า การใช้กัญชาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอัณฑะของมนุษย์ เนื่องจากตัวรับแคนนาบินอยด์ พบได้ในอัณฑะเช่นกัน ปัญหาภาวะเจริญพันธุ์เป็นไปได้ในผู้ชายที่ใช้กัญชา สารเคมีในยาอาจส่งผลต่อความสามารถของตัวอสุจิในการว่ายไปหาไข่ เพื่อเกิดการปฏิสนธิ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าขอบเขตที่กัญชามีผลต่อสมรรถภาพ ทางเพศของผู้ชายขึ้นอยู่กับปริมาณและความถี่ในการใช้กัญชา ผู้ชายที่ใช้ยาในขนาดที่สูงขึ้นหรือใช้บ่อยขึ้น มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางเพศมากกว่าผู้ที่ใช้กัญชาเพียงบางครั้งเท่านั้น นอกจากนี้บางคนอาจไวต่อผล
กระทบของกัญชามากกว่าคนอื่น ๆ

สารเคมีในกัญชาสามารถมีผลกระทบอื่น ๆ ต่อร่างกายและปฏิกิริยากับยาที่กำลังรับประทานอยู่ ดังนั้นจึงควรใช้กัญชาภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น ผู้ที่รู้สึกว่าใช้กัญชามากเกินไป ควรคุยปรึกษากับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้สารเสพติด.
.....................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล