คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

สัปดาห์ที่แล้วเขียนเกี่ยวกับประพฤติ “ลักษณะธรรมชาติทางเพศ” หรือ “ยึดตามเพศ” พฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายประเภท ทางวาจา ทางร่างกาย ด้วยสิ่งที่สื่อออกมาโดยไร้ถ้อยคำ หรือด้วยสายตา ที่มีลักษณะธรรมชาติทางเพศ อาจเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรแล้วยังมี

ด้วยทางกายภาพ การประวิงหรือขัดขวางการเคลื่อนไหวของบางคน, การสัมผัสร่างกายหรือเสื้อผ้าของบุคคลอย่างไม่เหมาะสม, การจูบ การกอด การตบเบา ๆ หรือการลูบ และ/หรือ การทำร้าย (สัมผัสผู้อื่นที่
ขัดต่อความต้องการของเธอหรือไม่ได้รับอนุญาต)

สิ่งที่สื่อออกมาโดยไร้ถ้อยคำ มองขึ้นและลงหรือจ้องมองร่างกายของบุคคล, ทำท่าทางเสื่อมเสียไปในทางที่ไม่ดีหรือแสดงออกทางสีหน้าของธรรมชาติทางเพศ และ/หรือติดตามบุคคลรอบ ๆ

ด้วยสายตา การแสดงหรือแบ่งปันโปสเตอร์ ภาพวาด รูปภาพ หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานนาน ๆ หรืออีเมลที่มีลักษณะธรรมชาติทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำเป็นต้องมีการชี้นำทางเพศ พฤติกรรมการล่วงละเมิดนั้นอาจผิดกฎหมาย หากพิจารณาจากเพศหรือเพศสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นผู้หญิงที่ทำงานเป็นช่างไม้ในงานอื่น ๆ ที่เป็นของผู้ชายทั้งหมดและคุณเป็นคนเดียวที่ถูกแยกออกมา ได้รับการวิจารณ์อย่างรุนแรงหรือมีการครอบงำและการละเมิดทางวาจา แม้ว่าการทำงานของคุณจะเหมือนกับเพื่อนร่วมงานชายของคุณ การกระทำดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการล่วงละเมิดทางเพศที่ผิดกฎหมาย

“รุนแรงหรือมีการครอบงำ” เพื่อให้เป็นไปตามคำจำกัดความนิยามของ “การล่วงละเมิด” พฤติกรรมดังกล่าวที่เป็นปัญหาจะต้องรุนแรงหรือมีการครอบงำ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งสองพฤติกรรม
โดยทั่วไปแล้วการล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้รวมถึงการล้อเล่น การเย้าแหย่ การพูดล่วงเกินอย่างเดียวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่ร้ายแรง ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วคำขอที่ไม่พึงประสงค์เพียงอย่างเดียวสำหรับนัดพบ การล้อเล่น การเสียดสี หรือการเหน็บแนมทางเพศ ความคิดเห็นที่ชี้นำทางเพศที่ทำให้คุณและ/หรือไม่เหมาะสม อาจไม่ “รุนแรง” หรือ “มีการครอบงำ”

อย่างไรก็ตาม ถ้าเหตุการณ์ครั้งเดียวซึ่งมีพฤติกรรมรุนแรง เช่น การข่มขืนหรือพยายามข่มขืนอาจเป็นไปตามคำจำกัดความของการล่วงละเมิดทางเพศ (การกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ๆ และ/หรือก่อให้เกิดพฤติกรรมทางอาญา).
...................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล