คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 17 สิงหาคม 2562

พีดีอี 5 ไอ หรือเรียกอีกชื่อว่า ยาเฉพาะกิจ ซึ่งจะถูกดูดซึมได้จากทางเดินอาหารและสามารถออกฤทธิ์เต็มที่ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากรับประทานยาไปนาน 4 ชั่วโมง จะมีฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ 30 นาที โดยทำให้หลอดเลือดในอวัยวะเพศขยายตัวนานเพียงพอสำหรับการร่วมเพศ การขยายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะเพศชายนั้นเกิดจากการกระตุ้นที่ผนังหลอดเลือดด้วยสารเคมีที่มีชื่อว่าไซคลิกจีเอ็มพี (C-GMP)

สารนี้จะถูกสร้างเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศอยู่อย่างนั้นตลอดไป เช่น เห็นภาพเปลือย ดูหนังโป๊ ใกล้ชิดหญิงสาวทางกายทางใจ ที่กระตุ้นมากที่สุดก็คือเวลาใกล้ชิดกับหญิงสาวสวยแบบที่ตัวเองชอบคือถูกสเปก ถูกอารมณ์ ถูกใจ สเปกใครสเปกมัน ทำให้อวัยวะเพศเกิดอาการแข็งตัว ถ้านานเกินไปจะเกิดความเจ็บปวดอย่างมากได้ ร่างกายจะต้องทำให้มีการอ่อนตัวด้วยการทำลายสารไซคลิกจีเอ็มพี (C-GMP) โดยเอนไซม์ที่มีชื่อว่า ฟอสโฟโดเอสเตอเรส-5 จะหลั่งออกมาที่ผนังหลอดเลือดที่อวัยวะเพศจะหลั่งออกมาตามหลังจึงทำให้อวัยวะเพศอ่อนตัวลง สารทั้งสองชนิดจะเกิดอย่างสมดุลคือแข็งตัวเมื่อมีอารมณ์และอ่อนตัวจากสารธรรมชาติที่ร่างกายหลั่งออกมาให้สมดุลกัน

แต่ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศสมดุลนี้จะเสียไป จึงทำให้ยาเฉพาะกิจเข้ามามีบทบาทสำคัญโดยไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ โดยไปลดสารธรรมชาติที่มีหน้าที่คอยลดความแข็งตัวแบบอัตโนมัติด้วยตนเอง ดังนั้นเมื่อใกล้ชิดกับหญิงก็เลยมีอาการแข็งตัวได้อีก เป็นผลจากการกินยาเฉพาะกิจนั่นเอง ยาเฉพาะกิจต้องอาศัยการเริ่มที่สำคัญคือการให้เวลาเล้าโลม ใกล้ชิด แล้วยาถึงจะออกฤทธิ์ถ้าไม่มีเวลาเล้าโลมยาก็จะไม่ได้ผลเท่ากับกินแป้ง แต่การใช้ยาเฉพาะกิจหากขาดความรู้ก็จะมีอันตรายแก่ชีวิตได้ เนื่องจากยาเฉพาะกิจจะออกฤทธิ์ต่อผนังหลอดเลือดทั่ว ๆ ไปในร่างกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ผู้รักษาไม่เช่นนั้นจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตจากการใช้ยาเฉพาะกิจ ยิ่งใช้ยาโดยไม่ได้ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดก็ยิ่งเสี่ยงต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองแล้วจะเสี่ยงไปเพื่ออะไร จะคุ้มไหม

ดังนั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศที่ดีที่สุด ต้องเข้าพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ถูกต้องและรับการรักษาที่ถูกวิธี ท่านก็จะสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบแข็งแรงได้ผลคือมีโอกาสได้คลายเครียดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์สมดุลกับการหลั่ง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็มีส่วนสำคัญมากแก่ฝ่ายชายที่เป็นผู้สนองและฝ่ายหญิงที่เป็นผู้รับสนองยาได้ฝ่ายชายขาดความแข็งแรง ฝ่ายหญิงก็เบื่อที่จะใกล้ชิดด้วย ปัจจุบันชายวัย 60-80 ปี ยังเป็นวัยที่ต้องมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนจำเป็นของร่างกายสำหรับผู้ชายที่ยังแข็งแรง แต่หากฝ่ายใดมีปัญหาบกพร่องเรื่องเพศสัมพันธ์ก็บ่งบอกถึงสุขภาพที่อ่อนแอให้รีบแก้ไขก่อน อาการป่วยลุกลามไปจนเกิดอาการอัมพาต อัมพฤกษ์ เส้นเลือดหัวใจตีบที่กำลังตามมาอย่างใกล้เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมรักษาต้นเหตุให้ได้เป็นการป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไข

ปัจจุบันคนไข้อีดี ที่รับการรักษาจะประสบความแข็งแรงเทียบเท่าวัย 30 ปี พบได้หลังฟื้นฟู เกิน 80% ของจำนวนคนไข้ที่ตั้งใจอดทนมารักษา.