คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 25 มีนาคม 2563

การใช้เด็กในอุตสาหกรรมทางเพศ
        
ในขณะที่ความถูกต้องตามกฎหมายของความบันเทิงทางเพศสำหรับผู้ใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการใช้เด็กในอุตสาหกรรมทางเพศนั้นผิดกฎหมายเกือบทุกที่ในโลก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์จากเด็ก (Commercial sexual exploitation of children : CSEC) คือ “การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยผู้ใหญ่และมีค่าตอบแทนเป็นเงินสดหรือข้าวของให้กับเด็กหรือบุคคลที่สาม เด็กจะถูกปฏิบัติเหมือนกับว่าเป็นวัตถุทางเพศหรือเป็นวัตถุเชิงพาณิชย์”
        
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ของเด็ก หมายรวมถึงการค้าประเวณีเด็ก  ภาพอนาจารเด็ก  การท่องเที่ยวทางเพศเด็กและการทำธุรกรรมทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ ที่เด็กเข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศเพื่อบรรลุความต้องการที่สำคัญ เช่น อาหาร ที่พักอาศัยหรือการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งรวมถึงรูปแบบของการทำธุรกรรมทางเพศที่สมาชิกครอบครัวไม่ได้หยุดหรือรายงานว่ามีการทำทารุณกรรมทางเพศ เนื่องจากครอบครัวได้รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดเอง การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ของเด็กเป็นที่แพร่หลายในเอเชียและบางส่วนของละตินอเมริกา
        
ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่เป็นความบันเทิงที่มีไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นและแตกต่างจากความบันเทิงในครอบครัว รูปแบบของความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่อาจเป็นลักษณะที่หยาบคายหรือการผิดประเวณี ความบันเทิงใด ๆ ที่ปกติมีเนื้อหาทางเพศถือว่าเป็นความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงช่องทีวีทางเพศสำหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์ทางเพศ มีการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ “ตามต้องการ” เช่นเดียวกับโรงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่  ร้านค้าทางเพศและคลับเปลื้องผ้า นอกจากนี้ยังมีนิตยสารผู้ชายที่มุ่งเน้นเรื่องเพศ   ภาพยนตร์ทางเพศ  ของเล่นทางเพศและการเกิดอารมณ์เพศจากสิ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นรสนิยมทางเพศรูปแบบหนึ่งที่เข้าข่ายลักษณะกามวิปริตที่มีวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หรือบีดีเอสเอ็ม (BDSM) เป็นกิจกรรมทางเพศอย่างหนึ่งที่มีเซ็กซ์แบบรุนแรงและทรมาน เช่น จับมัดขึง ใช้แส้เฆี่ยนตี เอาน้ำตาเทียนไขลนร่างกาย หรือการมีเพศสัมพันธ์กับของใช้ส่วนตัว
        
ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับอุตสาหกรรมทางเพศ อุตสาหกรรมทางเพศนั้นเป็นที่ถกเถียงกันมาก ประชาชนจำนวนมาก องค์กรและรัฐบาล ต่าง ๆ ก็มีการคัดค้านเนื่องจากอุตสาหกรรมทางเพศขัดต่อทางศีลธรรมอย่างรุนแรง และด้วยเหตุนี้สื่อลามก การค้าประเวณี การเปลื้องผ้าและอาชีพอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันนั้นผิดกฎหมายในหลายประเทศ   สำหรับ “กลุ่มเคลื่อนไหวหรือแอนตี้ต่อการลามกอนาจาร” คือกลุ่มคนที่มีความเห็นคัดค้านการมีอุตสาหกรรมทางเพศ ด้วยเหตุผลคือสื่อลามกมีผลกระทบซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคม
เช่น การส่งเสริมการค้ามนุษย์ การลดความรู้สึกหรือความอ่อนไหวของผู้มีพฤติกรรมฝักใฝ่ทางเพศหรือล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก การลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง การแสวงหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง  โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ตลอดจนไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ของคู่สมรสได้.

................................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล