คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

เรียน คุณหมอ ดร.โอ สุขุมวิท 51 ที่นับถือ
        
กระผมมีปัญหาที่จะต้องขอคำแนะนำปรึกษาก็คือ อวัยวะเพศไม่แข็งตัวมาได้เกือบปีแล้ว ตอนนี้อายุ 55 ปี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานมาประมาณ 2-3 ปี กินยาลดน้ำตาลทุกวัน สภาพร่างกายแข็งแรงปกติทุกอย่าง ออกกำลังกายบ้างเป็นบางวัน เรื่องอาหารการกินก็พยายามควบคุมทำได้บ้างไม่ได้บ้าง  ส่วนเรื่องเพศยังต้องการมีความสุขทางเพศอยู่ แต่ผมกลัวว่าคนรักจะไม่สนใจ เพราะให้ความสุขเธอไม่ได้ อยากปรึกษาคุณหมอว่ามีหนทางใดที่จะช่วยแก้ไขได้หรือไม่ และสนใจในเรื่องยาเฉพาะกิจ จะมีผลอย่างใดหรือไม่กับยาเบาหวานซึ่งต้องกินอย่างต่อเนื่องอยู่ทุกวัน

ด้วยความนับถือ
ไชยะ 55

ตอบ ไชยะ 55
        
ชายเบาหวานวัย 55 ปี มีความทุกข์จากอาการอีดีจนให้ความสุขทางเพศไม่ได้ คงต้องเข้าใจถึงความจริงเกี่ยวกับเรื่องอีดี ศึกษาและเข้าโปรแกรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพศอย่างถูกต้อง เอาใจใส่ อย่าหลงแค่หายาให้แข็งตัวกิน ต้องมีการออกกำลัง ลดน้ำหนัก ฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพศควบคู่ไปด้วย ข้อมูลที่น่ารู้คือ การอ่อนตัวในคนเบาหวานพบได้ร้อยละ 74.7 เทียบกับคนที่ไม่มีเบาหวานพบได้ร้อยละ 37.8 เพราะเบาหวานเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหลายระบบ ด้านเส้นเลือด ด้านระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบฮอร์โมน ระบบด้านโภชนาการหากมีสามปัญหาควบกัน จำนวนการเกิดอีดีก็จะเพิ่มขึ้นอีกสามโรคที่พบร่วมกันบ่อยก็คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคน้ำตาลในเลือดสูง โรคไขมันสูง อัตราการเป็นอีดีจะเพิ่มร้อยละ 85-100 ขึ้นไป ได้อย่างง่าย
        
การดูแลรักษาโรคที่เป็นอยู่ให้ดีที่สุด ไม่ให้มีโรคแทรกซ้อน เป็นการลดโอกาสการเกิดอีดี และลดความรุนแรงการดื้อยาของอีดีได้ จึงมีการใช้ยาร่วมยาเสริมให้เหมาะสมกับโรคที่เสริมทำให้มีความรุนแรงของอีดีเพิ่มขึ้น กลุ่มอีดีบางคนใช้ยาเฉพาะกิจยังไม่ได้ผล หากไม่ได้รักษาตัวต้นเหตุของโรคที่แท้จริง อาการอีดีถ้าได้พบสาเหตุและรักษาโดยเร็ว มีโอกาสฟื้นจากอาการอีดีได้เร็ว กลับมาเป็นปกติได้ ที่น่าสนและมักมองข้ามต้นเหตุ คือ โรคฮอร์โมนชายต่ำในวัยเกิน 40 ปีขึ้นไป ให้ระมัดระวังมีโอกาสพบได้บ่อยคือมักพบคู่กับคนไข้ที่อ้วน พุงโต ไขมันสูง และเบาหวาน ยิ่งอายุเกิน 50 ปีก็ยิ่งพบโรคฮอร์โมนชายต่ำ พบได้บ่อยมากจนเป็นโรคคู่กับอีดีไปแล้วเป็นเบาหวานจะมีของแถมอาการอื่นตามมาเสมอคือจะเป็นพวงเป็นกลุ่ม
        
ฉะนั้นการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นกัน เทคนิคการร่วมไม่เหมาะสม ไม่เตรียมความพร้อมให้ฝ่ายหญิง ไม่รู้จักจุดที่ต้องเตรียม ไม่มีการเล้าโลม ท่าร่วมไม่เหมาะกับจุดที่ฝ่ายหญิงต้องการ ไม่สื่อสารกระซิบให้ย้ำจุดหรือท่าที่สมดุล ทำให้
คนรักไม่มีความสุขเท่าที่ควร เป็นการเพิ่มปัญหาแก่ครอบครัว คุณจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเบาหวานต่อเนื่อง คำตอบที่ดีที่สุดของการแก้ไขอาการอ่อนตัวคือเข้ารับการรักษากับแพทย์โดยตรงจะได้กลายเป็นชายแข็งแรงทางเพศจนฝ่ายหญิงประหลาดใจนึกว่าได้สามีคนใหม่เพิ่มมาอีกคน ช่วงโควิด-19 ระบาด ต่างจังหวัดโทรฯ ปรึกษา.


................................................................
ดร.โอ สุขุมวิท 51