คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ความใกล้ชิดต้องเป็นอย่างไรถ้าคู่รักป่วย หากท่านหรือคู่ของท่านป่วยด้วยโควิด-19 และปัจจุบันหายจากโรคควรปฏิบัติตัวอย่างไร ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข อธิบายผู้ที่ติดเชื้อโควิด เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว อาจจะยังเจอชิ้นส่วนของเชื้อได้ แต่ไม่ทำให้เกิดโรคและไม่แพร่กระจาย จึงให้ใช้การสังเกตอาการและต้องกักตัวต่อจนครบ 1 เดือน หากมีอาการผิดปกติได้แก่ มีไข้ ไอ หอบมากขึ้นให้ติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษา ในช่วงเวลานี้ผู้ป่วยควรกักกันตัวเองและจำกัดการใช้พื้นที่ส่วนกลางให้มากที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องเช็ดพื้นผิวทั่วไป ล้างเครื่องนอนทั้งหมดและทำตามขั้นตอนอื่น ๆ ที่แนะนำโดยแพทย์
        
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศจีน พบว่ามีอัตราการติดต่อโรคโควิด-19 กับครัวเรือนร้อยละ 14.9  ส่วนในประเทศไทยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 (ช่วงระหว่าง 4-10 เม.ย.2563) พบว่าร้อยละ 56 มาจากครอบครัว สามีภรรยา  ดังนั้นความเสี่ยงต่อสมาชิกในครอบครัวจะลดลง หากทำตามขั้นตอนต่างๆของแพทย์ ซึ่งรวมถึงการกักกันตนเองสำหรับผู้ที่แสดงอาการป่วยและสุขอนามัยที่ดี
        
ถ้าคู่รักทำงานในสถานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโควิด-19 เช่น ทำงานในการดูแลสุขภาพหรือมีการติดต่อกับประชาชนทั่วไปการตัดสินใจเกี่ยวกับความใกล้ชิดหรือแม้แต่การกักกันตัวเองในกรณีที่ไม่มีอาการเป็นเรื่องส่วนตัว  เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพบางคนกักตัวเองจากครอบครัวของพวกเขา ในขณะที่ท่านอื่นปฏิบัติงานอย่างมีสุขอนามัยที่ดีทั้งมีชุดเสื้อผ้าแยกต่างหากสำหรับการทำงาน  ท่านและคู่รักควรปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ทั้งคู่สะดวกพอใจ เนื่องจากไม่มีแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่มีหลักฐานในปัจจุบันเนื่องจากการติดต่อโรคโควิด-19 ยังเป็นเรื่องใหม่
        
จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อย่างไร? สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในขณะนี้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ พวกเราทุกคนควรจะปฏิบัติโดยการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ในเวลานี้ เนื่องจากโรคระบาดและการออกเดทไม่สอดคล้องกับคำแนะนำสำหรับการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ในขณะที่เวลานี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย การเว้นระยะห่างทางกายภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ท่านและคนที่คุณรักปลอดภัย
        
รูปแบบของความสัมพันธ์ทางเพศปลอดภัยในปัจจุบันหรือไม่? การแยกจากกันอย่างน้อย 2 เมตรตามการเว้นระยะห่างทางกายภาพ อาจไม่ทำให้ความสัมพันธ์ช้าลงอย่างสิ้นเชิง การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง โทรศัพท์ทางเพศและเซ็กซ์ทอย อาจมีบทบาทสำคัญในการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้ หากคุณไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศและสงสัยว่าทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมในความใกล้ชิดได้ในขณะนี้นั่นเป็นเรื่องปกติหรือไม่ ผู้คนมีการตอบสนองทางจิตวิทยาต่อความเครียดต่างกัน หากการมีชีวิตผ่านโรคระบาดทำให้ความต้องการทางเพศของท่านลดลง มันจะกลับมาอีกครั้งเมื่อชีวิตกลับสู่ภาวะปกติ
        
ในช่วงเวลาที่อ่อนไหวและเปราะบาง ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางกายภาพจะเป็นเวลานาน ไม่ควรตระหนกแต่ควรตระหนักจนเกินไปว่า ทุกคนควรดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงและปฏิบัติตามคำแนะนำในความเสี่ยงในการติดเชื้อ อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ จะลดลงในไม่ช้า.

....................................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล...