คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 12 ตุลาคม 2563

เรียนคุณหมอ ดร.โอ สุขุมวิท 51 ที่เคารพ
ผมตอนนี้อายุ 47 ปี ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย แต่มีปัญหาในเรื่องสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงไปอย่างมาก ไม่สมกับวัยที่ยังเป็นหนุ่ม กล่าวคือ ความต้องการทางเพศไม่ค่อยมี ต้องให้ภรรยาเป็นฝ่ายบุกปลุกเร้าก่อนมาโดยตลอด และเมื่อแข็งตัวก็จะแข็งตัวได้ไม่นานเพราะจะอ่อนตัวเร็วมาก ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนี้มาก ซึ่งผมมีความต้องการและสามารถร่วมเพศได้เกือบจะทุกวัน มีการหลั่งถึงจุดสุดยอดทุกครั้ง กระผมเชื่อในคำเพื่อนและคำโฆษณาไปหาซื้อยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ มากระตุ้นให้เกิดการแข็งตัว ซึ่งก็ได้ผลบ้างเป็นครั้งคราว แต่ผิดหวังเสียมากกว่า คุณหมอที่เคารพนับถือครับ ผมขอคำแนะนำหรือขอแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยครับ.
 
ด้วยความเคารพ
ภีมม์ 47


ตอบ ภีมม์ 47
โดยธรรมชาติของผู้ชาย ความต้องการทางเพศจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น สาเหตุมาจากเมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนจะเริ่มลดลง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป แต่การลดลงจะไม่ได้ลดลงแบบรวดเร็วจะเป็นการลดลงทีละน้อยแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้ความต้องการทางเพศการแข็งตัวของอวัยวะเพศถดถอยลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบกระดูกทั่วร่างกาย หากปล่อยปละละเลยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็จะพบว่าจะเกิดการผุกร่อนของกระดูกภายในเวลา 10 ปี จะเดินหลังโก่ง ขางอ ทั้งสองข้าง อารมณ์หงุดหงิด มองโลกในแง่ร้าย บางครั้งไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มต้น ๆ ระดับฮอร์โมนเพศชายจะอยู่ในระดับสูง จึงมีความต้องการทางเพศได้ทุกวัน วันละ 2-3 ครั้งก็มี แสดงให้เห็นว่าการฝึกให้มีความแข็งแรงของร่างกายทั้งกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนั้นจำเป็นมาก

การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ก็ไม่จำเป็นต้องมีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำเสมอไป อาจจะมีสาเหตุจากโรคทางกายร่วมด้วย หรือบางคนเป็นโรคทางกายมานานหลายปี แล้วก็ส่งผลแทรกซ้อนต่อการเกิดอีดีตามมาก็ได้ ดังนั้นจำเป็นต้องตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อหาเบาหวาน ไขมันในเลือด รวมทั้งความดันโลหิตและสำหรับเพศชายวัยกลางคนแล้วควรหาค่าฮอร์โมนเพศชายและค่าพีเอสเอร่วมด้วย หากพบความผิดปกติของโรคใด ๆ ก็ต้องเข้ารับการรักษา หากมีอาการทางอีดีก็ต้องรีบฟื้นฟูให้ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวกลับคืนมาเหมือนเดิม การซื้อยาเฉพาะกิจกินเองแล้วไม่เกิดผลแสดงให้เห็นว่ายาไม่เหมาะกับอาการอีดีของท่าน

การรักษาที่ถูกต้องที่สุด ต้องพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของท่านโดยตรง เป็นการให้ความปลอดภัยแก่สุขภาพของตัวคุณเอง การซื้อยากินเองโดยไม่ได้หาสาเหตุจึงเป็นการประมาทต่อสุขภาพตัวเองอย่างนึกไม่ถึงอันตรายของสุขภาพที่ทรุดลง ปัจจุบันมียาฟื้นฟูการแข็งตัวที่ได้มาตรฐานช่วยได้ โดยให้แพทย์ตรวจร่างกายตรวจเลือดหาสาเหตุก่อนแล้วสั่งยา ดังนั้นการสั่งยากินด้วยตนเองจึงเป็นความประมาท ทำร้ายร่างกายตัวเองเป็นอันตรายมาก การซื้อยากินเองบ่อย ๆ ก็มักจะมีภัยเพราะร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อเส้นเลือดที่อ่อนนุ่มอยู่ เมื่อใดเปลี่ยนแปลงจนแข็งเกินเหตุก็มีอันตรายตามมา บริหารกล้ามเนื้อเพศให้แข็งแรงก็เช่นกัน หากไม่ได้รับการฝึกสอนด้านกายภาพบำบัดที่ถูกต้องจากแพทย์ ก็จะเป็นดาบสองคมทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดเกิดก้อนในกล้ามเนื้อเพศ และเกิดอาการอ่อนตัวถาวรจนต้องผ่าตัดหรือเกิดอันตรายอย่างน่าเสียดาย ขอให้แพทย์สอนวิธีที่ถูกต้องจะปลอดภัยที่สุด.
..........................
ดร.โอ สุขุมวิท 51