คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 14 ตุลาคม 2563

ภาวะฉุกเฉินทางเพศในผู้ชาย “องคชาตหัก” ผู้ป่วยชายซึ่งมีอาการอวัยวะเพศหัก มักจะมีอาการบวมน้ำ เจ็บปวดและช้ำขององคชาต มักจะงอหรือผิดรูป ประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาผู้ป่วยจะเข้ามารับการรักษาโดยระบุว่า อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นหลังการมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของสาเหตุยังไม่ชัดเจน แต่โดยปกติแล้วผู้ป่วยมักจะช่วยเหลือตัวเองอย่างรุนแรงหรือต่อสู้กับการแข็งตัวขององคชาตที่ไม่ต้องการ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยอาจปฏิเสธทั้งสองเหตุผลหลัก ผู้ป่วยมักจะระบุว่า ได้ยินเสียงดัง “ป๊อบ” ในเวลาที่บาดเจ็บและสูญเสียการแข็งตัวขององคชาตไม่นาน หลังจากได้ยินเสียงดัง

การตรวจสอบและการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยการหักของอวัยวะเพศชายส่วนใหญ่ สามารถทำได้จากซักประวัติและการตรวจดูอวัยวะเพศชาย อย่างไรก็ตามการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่แบบสามารถบอกรายละเอียดหลอดเลือด (color-Doppler ultrasound) อาจเป็นการตรวจซึ่งมีประสิทธิภาพมากและมีความรุนแรงน้อย เพื่อช่วยในการวินิจฉัยการหักของอวัยวะเพศชาย
อย่างไรก็ตามเมื่อทำการวินิจฉัยแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อกำหนดขอบเขตของการบาดเจ็บ ศัลยแพทย์อาจเลือกที่จะทำการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วย (Magnetic Resonance Imaging: คำย่อ MRI) หรือ การถ่ายภาพรังสีในท่อปัสสาวะ หรือ การวัดความดันหลอดเลือดขององคชาต ก่อนที่จะทำการผ่าตัดซ่อมแซม เพื่อหาตำแหน่งที่แน่นอนและขอบเขตของการฉีกขาดขององคชาต สำหรับทั้งการถ่ายภาพรังสีในท่อปัสสาวะ และการวัดความดันหลอดเลือดขององคชาต เป็นการศึกษาทางรังสีวิทยาที่ทำด้วยสารทึบรังสี ใช้ในการประเมินท่อปัสสาวะและเนื้อเยื่อเกี่ยวกับการแข็งตัว

การรักษา ในอดีตเป็นที่ยอมรับในการใช้วิธีการรักษาการหักของอวัยวะเพศชายแบบอนุรักษนิยม ซึ่งรวมถึงการประคบเย็น การทําแผลที่ต้องใช้แรงกด การรับประทานยาต้านการอักเสบ และในบางกรณีอาจให้ยาละลายลิ่มเลือดและยาต้านฮอร์โมนเพศชายชนิดแอนโดรเจน ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ความโค้งงอของอวัยวะเพศ การแข็งตัวขององคชาตที่เจ็บปวด การบาดเจ็บที่ท่อปัสสาวะที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและเป็นก้อนของอวัยวะเพศและแผลชอนทะลุ หลังจากนั้นการผ่าตัดแก้ไขได้กลายเป็นมาตรฐานของการดูแล ในความเป็นจริงการศึกษาวิจัยพบว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดช่วยลดอุบัติการณ์ของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศและการแข็งตัวที่เจ็บปวดได้อย่างมีนัยสำคัญ

การพยากรณ์โรค การพยากรณ์โรคเป็นผลดีโดยรวมหากผู้ป่วยที่มีอาการหักของอวัยวะเพศชายให้ไปพบแพทย์โดยเร็วและหากบาดเจ็บดังกล่าวให้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ล่าช้า แต่สมรรถภาพทางเพศยังคงดีขึ้นด้วยการผ่าตัดรักษา.
....................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล