คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 16 มกราคม 2564

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (อีดี) (Erectiledysfunction) อาการอย่างไรที่เข้าข่ายเป็นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (อีดี) อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแบ่งตามระดับความรุนแรงของอาการ จากการศึกษาในชายสูงอายุในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งศึกษาระบาดวิทยาของอาการนี้ไว้ดังนี้ 

ระดับต่ำ ผู้ป่วยสามารถมีอวัยวะเพศแข็งตัวพอดี สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้เกือบทุกครั้ง 
ระดับปานกลาง ผู้ป่วยสามารถมีอวัยวะเพศแข็งตัวดี สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นบางครั้ง
ระดับรุนแรง ผู้ป่วยไม่สามารถมีอวัยวะเพศแข็งตัวดีพอ สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ได้เลย

ปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ประกอบด้วยโรคต่าง ๆ จำนวนมาก ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต เส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง และ โรคมัลติเปิล สเคลอโรซิส (Multiple Sclerosis) โรคเหล่านี้ทำให้เกิดความผิดปกติต่อหลอดเลือด เส้นประสาทของอวัยวะที่จะมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ นอกจากนั้นยาหลายชนิดก็มีผลด้วยเช่นกัน การลดลงของการสร้างฮอร์โมนชายแอนโดรเจนก็อาจทำให้ความสนใจในทางเพศลดลง และ/หรือทำให้การแข็งตัวลดลงด้วย

เมื่อผู้ชายท่านใดเริ่มมีอาการ (อีดี) หรือมีอาการมานานแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไข ควรเริ่มให้ความสำคัญกับอาการเหล่านี้ให้มากขึ้น เพราะพบว่าผู้ชายทั่วโลกเป็นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากกว่า 100 ล้านคน ประมาณว่า 52% ของชายอายุ 40-70 ปี มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศระดับใดระดับหนึ่ง ตามอายุที่เพิ่มขึ้นในหมู่คนเหล่านี้จำนวนมากมีปัญหาความเครียดที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว และอาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้า สูญเสียความนับถือตัวเอง และมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของตนเอง

ดังนั้น ชายท่านใดที่มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (อีดี) ไม่ว่าจะระดับมาก ปานกลาง หรือน้อยก็ตาม ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อทำการแก้ไขฟื้นฟูต่อไป ปัจจุบันการรักษาสามารถรักษาให้แข็งแรงได้ระดับที่ดีเกิน 70% ยิ่งเริ่มรักษาและฟื้นฟูเร็ว ยิ่งฟื้นตัวได้เร็ว โอกาสที่จะฟื้นตัวรักษาแล้วสามารถแข็งแรงได้เท่าวัย 30 ปี พบได้เกิน 80-90% โดยเฉพาะกลุ่มเบาหวานเรื้อรัง กลุ่มไขมันสูง ความดันสูง จึงเป็นโอกาสที่ชายผู้มีความรับผิดชอบต่อฝ่ายหญิงสมควรดูแลตนเองกับแพทย์

กลุ่มผ่าตัดต่อมลูกหมาก เป็นกลุ่มที่ยากจะฟื้นอย่างธรรมดามีโอกาส 5-10% ในเวลา 5-10 ปี ตามข้อเท็จจริงว่าต้องปลง หลังรักษาด้วยผ่าตัดฉายแสงหรือฝังแร่กลุ่มนี้ต้องฟื้นฟูตามโปรแกรมสร้างเส้นเลือดอวัยวะเพศเพิ่มขนาดและน้ำเลือดเข้าอวัยวะเพศ และกระตุ้นด้วยยาฉีดเป็นโปรแกรมฟื้นทางเพศได้ภายใน 2 อาทิตย์ ไม่ต้องปลง.
................
ดร.อุ๋มอึ๋ม