คอลัมน์ “เสพสม”

โปรแกรม 1 ออกกำลังกล้ามเนื้อเพศให้ใหญ่ วันละ 10 นาทีทุกวัน โปรแกรม 2 stimulate เส้นเลือดอวัยวะเพศให้เพิ่มเส้นเลือดมากขึ้น ได้ผลภายใน 10 นาที อวัยวะเพศจะแข็งมากเท่าวัย 20 ปี นาน 1 ชม. ได้ผลเร็วที่สุดพอ make love โปรแกรม 3 กระตุ้นกล้ามเนื้อเพศ 2 มัด Corpus Carvernosum ให้สร้างเส้นเลือดใหม่ใช้เวลา 6 วัน ถึง 6 อาทิตย์ ตามเวลา ให้คนไข้เลือกทำจะได้สร้างเส้นเลือดใหม่ งอกเพิ่มเช่นรากต้นไม้ ดังนั้นปัญหาการแข็งตัวจะหมดไป ถ้าได้ฟื้นฟูตาม 3 โปรแกรมไม่ต้องกินยาเฉพาะกิจ

โปรแกรม 1
ออกกำลังกล้ามเนื้อเพศให้ใหญ่ วันละ 10 นาทีทุกวัน
โปรแกรม 2 
stimulate เส้นเลือดอวัยวะเพศให้เพิ่มเส้นเลือดมากขึ้น  ได้ผลภายใน 10 นาที อวัยวะเพศจะแข็งมากเท่าวัย 20 ปี นาน 1 ชม. ได้ผลเร็วที่สุดพอ make love 
โปรแกรม 3 
กระตุ้นกล้ามเนื้อเพศ 2 มัด Corpus Carvernosum ให้สร้างเส้นเลือดใหม่ใช้เวลา 6 วัน ถึง 6 อาทิตย์ ตามเวลา ให้คนไข้เลือกทำจะได้สร้างเส้นเลือดใหม่ งอกเพิ่มเช่นรากต้นไม้ 
ดังนั้นปัญหาการแข็งตัวจะหมดไป ถ้าได้ฟื้นฟูตาม 3 โปรแกรมไม่ต้องกินยาเฉพาะกิจ