สุขภาพทางเพศ

โรค ED ปรึกษาได้โดยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 ในปัจจุบันโรค ED เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น ผู้ที่มีอาการดังกล่าวกล้าที่จะมาพบแพทย์ เพื่อปรึกษาหารือซึ่งนับว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งทั้งต่อตนเองและ          ครอบครัว ทำให้ชีวิตคู่ราบรื่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขลดความเป็นปมด้อยของตนเอง และมีความสุขถึงความเป็นชายที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น จึง   ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาแต่เนิ่นๆเพราะในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าอย่างมาก มีการคิดค้นตัวยาและวิธีการใหม่ๆที่นำมาใช้ในการรักษาอยู่เสมอแพทย์ทางเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแพทย์อีกแนวหนึ่งที่ชำนาญการรักษาโรค ED

ในการเข้ารับการรักษานั้น ในขั้นต้น ผู้ป่วยจะต้องมาพบแพทย์ด้วยตนเอง เพื่อตรวจร่างกายให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรค ED ก่อน วิธีการรักษาอาจทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับภาวะความเหมาะสมของแต่ละคน วิธีการต่างๆที่ใช้ เช่น:

1. การใช้ยา: มีทั้งยารับประทาน ยาฉีด ยาอม ยาทา และยาสอดที่อวัยวะเพศ

2. การใช้อุปกรณ์: เครื่องกระบอกสุญญากาศ หรือ VCD (Vacuum Constriction Device) ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการฝึกฝนการใช้ก่อน

3. การผ่าตัด: เป็นทางเลือกสุดท้ายของผู้ป่วย ซึ่งต้องกระทำโดยแพทย์ทางเดินปัสสาวะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ผู้ป่วยต้องกล้ามาพบแพทย์โดยเร็วเพื่อรับการรักษา ขั้นตอนการรักษา:

การสอบถามประวัติทางเพศ 

(Sexual Health History)

การตรวจร่างกาย (Physical examination)

ตรวจภายในผู้ชาย (Genital Examination)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Laboratory examination)