แบบทดสอบสุขภาพทางเพศ

แบบทดสอบสุขภาพทางเพศให้ท่านเลือกคำตอบที่คิดว่าตรงกับสถานการณ์ของท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ

เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งแค่ไหนที่ท่านรู้สึกพึงพอใจ
เมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศแล้วอวัยวะเพศแข็งตัวเพียงพอที่จะสอดใส่ได้บ่อยแค่ไหน
ขณะที่ท่านกำลังจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งแค่ไหนที่อวัยวะเพศแข็งตัวและสามารถสอดใส่ได้
ในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งแค่ไหนที่อวัยวะเพศของท่านสามารถคงการแข็งตัวได้หลังจากสอดใส่เข้าไปแล้ว
ขณะที่มีเพศสัมพันธ์ มีความยากเพียงใดที่ท่านจะคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศจนกระทั่งเสร็จกิจ
เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งแค่ไหนที่ท่านรู้สึกพึงพอใจ
เมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศแล้วอวัยวะเพศแข็งตัวเพียงพอที่จะสอดใส่ได้บ่อยแค่ไหน
ขณะที่ท่านกำลังจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งแค่ไหนที่อวัยวะเพศแข็งตัวและสามารถสอดใส่ได้
ในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งแค่ไหนที่อวัยวะเพศของท่านสามารถคงการแข็งตัวได้หลังจากสอดใส่เข้าไปแล้ว
ขณะที่มีเพศสัมพันธ์ มีความยากเพียงใดที่ท่านจะคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศจนกระทั่งเสร็จกิจ
Result