แบบทดสอบฮอร์โมนเพศชาย

ทดสอบง่ายๆ ว่าเข้าข่ายพร่องฮอร์โมนฯ หรือไม่?

ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง
ความแข็งแรง พละกำลังลดลง
เตี้ยลง
ขาดความสดชื่นในชีวิต
ซึมเศร้า เหงาหงอย
อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
ความต้องการทางเพศลดลง
ง่วงนอนหลังอาหารเย็น
ความสามารถในการเล่นกีฬาลดลง
ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง
ความแข็งแรง พละกำลังลดลง
เตี้ยลง
ขาดความสดชื่นในชีวิต
ซึมเศร้า เหงาหงอย
อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
ความต้องการทางเพศลดลง
ง่วงนอนหลังอาหารเย็น
ความสามารถในการเล่นกีฬาลดลง
Result