คอลัมน์ “เสพสม”

เสพสมบ่มิสม วันที่ 13 มีนาคม 2562

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่รับประทานยาคือความผิดปกติของโรคเช่นภาวะซึมเศร้า อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางเพศสัมพันธ์ได้ ตามที่ได้พบยารักษาโรคซึมเศร้าเองก็สามารถทำให้เกิดความผิดปกติทางเพศได้เช่นกัน ผู้ป่วยควรมีการสนทนาและปรึกษาอย่างเปิดเผยกับแพทย์ที่รักษา เกี่ยวกับการหาทางสายกลางที่จะ “สื่อความสุข” ระหว่างทั้งสองขั้ว อาจเลือกรับประทานยาที่มีความเสี่ยงลดลงต่อผลข้างเคียงทางเพศสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงขนาดของยาในปัจจุบันอาจเป็นทางเลือกในการบรรเทาผลข้างเคียงทางลบบางประการของการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามควรตระหนักว่าบุคคลแต่ละคนมีลักษณะทางจิตวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกัน ซึ่งทำให้ประสบการณ์ของความผิดปกติทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากยารักษาโรคซึมเศร้าของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ดังนั้นคนคนหนึ่งอาจได้รับผลกระทบสูงจากการใช้ยาชนิดหนึ่ง หรือยาที่แตกต่างกัน ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจไม่ได้รับผลกระทบเลย

อย่างไรก็ตามมีการรักษาทางเลือกสำหรับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าหลายประการ โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้า ตัวอย่างเช่น การบำบัดด้วย อะโรมาเทอราพี (aromatherapy) หรือ สุคนธบำบัด คือ ศาสตร์ในการใช้น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากการสกัดพืชหอมและสมุนไพร เป็นต้น วิธีการรักษาทางเลือกอื่น ๆ อาจรวมถึงการสะกดจิตทางปัญญา การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม การฝังเข็มและการรักษาด้วยแสง การบำบัดทางเพศยังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการผลข้างเคียงทางเพศของยารักษาโรคซึมเศร้า ควรตระหนักว่าวิธีรักษาทางเลือกอื่น ๆ อาจไม่ได้ผลสำหรับทุกคนและการรับประทานยาอาจมีความสำคัญต่อการทำงานของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามวิธีการรักษาแบบองค์รวม ไม่ควรตัดออกโดยปราศจากการพิจารณาและหารือกับแพทย์ที่รักษา

การปกป้องสุขภาพจิตอย่างชาญฉลาดและดี
การคงรักษาคุณภาพชีวิตโดยรวมและความสุขของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ แต่การรักษาโรคควรมีการปฏิบัติอย่างชาญฉลาด การพิจารณาทางเลือกและการชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของ “การรักษา” ในแต่ละครั้งยาอาจเข้ามาช่วยได้ แต่บางครั้งควรประเมินความเสียหายที่ไม่ต้องการต่อการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วย ใช้เวลาในการสนทนาอย่างเปิดเผยกับแพทย์เกี่ยวกับการรักษาซึ่งสามารถเลือกได้ที่มีทั้งหมด เมื่อเลือกที่จะใช้เส้นทางเภสัชวิทยา แพทย์ควรเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นผลข้างเคียง.
.....................................................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล