สาระน่ารู้

ผู้ชายมีเซ็กซ์กับผู้หญิงมากกว่า 20 คน ลดเสี่ยงเป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมากจริงหรือ

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการรายงานของหนังสือ พิมพ์จากประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์บทความซึ่งน่าสนใจและสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากให้กับผู้อ่าน และค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อจริยธรรมของสังคมและความสุขของครอบครัว โดยกล่าวถึงประโยชน์ของการมีคู่นอนทางเพศสัมพันธ์หลายคนอาจช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ของรัฐนิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกา ฉบับวันที่ 29 เดือนตุลาคม 2557 ได้รายงานว่า มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางระบาดวิทยาของมะเร็งวิทยา  แนะนำว่า ผู้ชายซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมากกว่า 20 คนจะมีโอกาสของการถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าร้อยละ 28  อย่างไรก็ตามถ้าผู้ชายซึ่งมีคู่นอนชายมากกว่า 20 คนจะมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายรักร่วมเพศซึ่งไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายหลายคนมาก่อน

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ ฉบับวันที่ 29 เดือนตุลาคม 2557 ได้ตีพิมพ์ว่า มีการศึกษาหนึ่งพบว่ามีความเป็นไปได้ว่าการมีคู่นอนทางเพศหลายคน อาจเป็นผลให้มีจำนวนครั้งของการหลั่งน้ำอสุจิมากกว่าปกติทั่วไป และจะช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก   โดยผลการรายงานดังกล่าวมาจากการวิจัยชนิดสังเกตการณ์ (cohort studies)

วารสารทางสุขภาพ ชื่อเฮลธ์เดย์ (HealthDay) ฉบับวันที่ 29 เดือนตุลาคม 2557 ได้รายงานว่านักวิจัยพบว่าผู้ชายซึ่งมีจำนวนคู่นอนผู้หญิงมากกว่า 20 คนจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดรุนแรงน้อยกว่าร้อยละ 19

หนังสือพิมพ์เทเลกราฟ (Telegraph) ของประเทศอังกฤษฉบับวันที่ 29 เดือนตุลาคม 2557ได้รายงานว่าสำหรับผู้ชายรักร่วมเพศ (homosexual men) จะไม่ได้ประโยชน์จากการมีคู่นอนทางเพศสัมพันธ์หลายคนเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอาจทำลายสุขภาพจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก   แต่ชายรักร่วมเพศซึ่งมีคู่นอนเพียงคนเดียวไม่มีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน

บทความทั้งหมดดังกล่าวมาจากการรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยมอนทรีออลในประเทศแคนาดา ซึ่งรายงานพบว่า ชายซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมากกว่า 20 คน มีโอกาสของความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่า   สรุปว่า ชายซึ่งนอนกับผู้หญิงมากกว่า 20 คน สามารถป้องกันการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเกือบหนึ่งในสาม และดูเหมือนว่าร้อยละ 19 จะไม่พัฒนาเป็นชนิดที่มีความรุนแรงของมะเร็ง ในทางตรงกันข้ามชายซึ่งร่วมเพศกับชายมากกว่า 20 คน จะมีความเสี่ยงของการพัฒนาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าถึงสองเท่า เมื่อเปรียบเทียบกับชายซึ่งไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น.

รศ.นท.ดร.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

คลินิกสุขภาพชาย หน่วยศัลยศาสตร์

ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์

รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: http://dailynews.co.th/Content/Article/278601/ผู้ชายมีเซ็กซ์กับผู้หญิงมากกว่า+20+คน+ลดเสี่ยงเป็นมะเร็ง+ต่อมลูกหมากจริงหรือ