สาระน่ารู้

ผู้ชายมีเซ็กซ์กับผู้หญิง มากกว่า 20 คน ลดเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงหรือ (2)

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมอนทรีออลเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ป้องกันผู้ชาย และผู้ชายซึ่งที่มีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ จากความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เนื่องจากจะมีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์มากกว่าความสัมพันธ์ของการมีคู่สมรสคนเดียว

อย่างไรก็ตามชายรักร่วมเพศอาจไม่ได้ประโยชน์จากการพบดังกล่าวเพราะจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่จะได้รับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอาจมีผลเสียต่อสุขภาพจากการมีเพศสัมพันธ์หลายคน อย่างไรก็ตามคู่รักร่วมเพศหรือเกย์ที่มีคู่นอนเพียงคนเดียวไม่ได้มีความเสี่ยงมากกว่าปกติทั่วไป 

มีความเป็นไปได้ว่าการมีคู่นอนทางเพศเป็นผู้หญิงหลายคนอาจช่วยให้มีการหลั่งน้ำอสุจิบ่อยครั้งมากกว่า ซึ่งจะป้องกันการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่อนักวิจัยถูกซักถามมากขึ้นว่า ทางสาธารณสุขหรือทางการแพทย์ควรแนะนำหรือยอมรับให้ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนตลอดชีวิตหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบว่า ยังไม่สามารถแนะนำเช่นนั้นได้ 

การศึกษาดังกล่าวเป็นการวิจัยในประชากรมากกว่า 3,200 คน เป็นเวลามากกว่า 4 ปีระหว่าง พ.ศ. 2550- 2554 โดยทั่วไปแล้วญาติของผู้ชายซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเป็นมะเร็งดังกล่าวถึงสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายทั่วไป 

นักวิจัยที่รายงานผลดังกล่าวยอมรับว่ามีความประหลาดใจเช่นกันที่พบว่าจำนวนคู่นอนการมีเพศสัมพันธ์มีผลต่อการพัฒนาเป็นมะเร็ง 

ผู้ชายซึ่งให้ข้อมูลว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนมีโอกาสเกือบสองเท่าที่จะถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน

เมื่อผู้ชายซึ่งได้ร่วมหลับนอนกับผู้หญิงตลอดช่วงชีวิต มากกว่า 20 คน มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงร้อยละ 28 และจะเป็นมะเร็งชนิดรุนแรงน้อยลงร้อยละ 19 

ในทางตรงกันข้าม ชายซึ่งร่วมหลับนอนกับชายมากกว่า 20 คนดูเหมือนว่าจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากถึงสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายซึ่งไม่เคยนอนกับผู้ชายมาก่อน

และความเสี่ยงของการมีมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดรุนแรงหรือลุกลามมากเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 500 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายซึ่งมีคู่นอนเพียงคนเดียว. 

รศ.นท.ดร.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
คลินิกสุขภาพชาย หน่วยศัลยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: http://dailynews.co.th/Content/Article/280038/เสพสมบ่มิสม+วันที่+12+พฤศจิกายน+2557