สุขภาพทางเพศ

การแข็งตัวเกิดขึ้นได้อย่างไร

ลักษณะของอวัยวะเพศชาย

องคชาต (Penis) ลักษณะเป็นท่อนยาว อยู่ภายนอกร่างกายของเพศชาย  ตรงบริเวณหัวหน่าวทำหน้าที่เป็นทางผ่านของปัสสาวะและน้ำกาม ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบคอร์ปัส คาเวอร์โนซัม (Corpus cavernosum) 1 คู่ และท่อปัสสาวะบางส่วน มีลักษณะฟองน้ำ ทำหน้าที่ในการกักเก็บเลือด

 

การแข็งตัวเกิดขึ้นได้อย่างไร

 เมื่อมีอารมณ์ทางเพศทำให้เกิดการแข็งตัวขององคชาตเพื่อให้สามารถสอดใส่เข้าไปภายในช่องคลอดของเพศหญิง ที่ปลายองคชาตเป็นจุดรวมของเส้นประสาทซึ่งไวต่อการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ซึ่งส่วนนี้เปรียบเทียบได้กับคลิตอริสของเพศหญิง การแข็งตัวขององคชาตเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่วนกลางและส่วนปลาย

        

การพองตัวจะเริ่มหลังจากกระบวนการจากส่วนกลางและการ กระตุ้นจากการสัมผัส การมองเห็น การรับกลิ่น และจินตนาการผสมผสานกัน

เมื่อมีการกระตุ้นกระแสประสาทจะถูกส่งไปยังเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสุดท้ายจะถูกส่งไปยังองคชาตโดยระบบประสาทแบบอัตโนมัติจากไขสันหลังและผ่านระบบประสาทที่อยู่ใต้อำนาจจิตใจไปที่กล้ามเนื้อลายบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก การแข็งตัวขององคชาตจากระบบประสาท 2 ระบบนี้ต้องอาศัยสารสื่อประสาทและกลไกจำนวนมาก ซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบทั้งหมด ที่ไขสันหลังจะมีโยงใยประสาทซึ่งเริ่มจากที่เซลล์ประสาทรับสัญญาณอวัยวะเพศ เซลล์ประสาทประสานงานที่ไขสันหลัง กลุ่มเซลล์ประสาทซิมพาเทติก พาราซิมเทติก และโซมาติกในไขสันหลัง ซึ่งมีความสามารถและหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ ที่ระดับประสาทส่วนปลายสมดุลระหว่างสารที่ทำหน้าที่หดตัวของกล้ามเนื้อเรียบคาเวอร์โนซา (cavernosa) เป็นตัวกำหนด การทำหน้าที่ขององคชาต โดยปฏิกิริยาของสารขยายหลอดเลือดและสารบีบหลอดเลือดขณะนั้นจะเป็นตัวทำให้เกิดการแข็งตัวหรือหดตัว การแข็งตัวขององคชาตถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงแรงดันในหลอดเลือดแดงและช่องว่างในกล้ามเนื้อเรียบคาเวอร์โนซา (cavernosa) ซึ่งจะถูกล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบและเซลล์บุผนังหลอดเลือด ระหว่างองคชาตหดตัวเนื้อเยื่อเหล่านี้จะหดตัวและยอมให้เลือดไหลผ่านได้เพียงเล็กน้อยเพื่อให้สารอาหารระดับแรงดันออกซิเจน (PO2) ในเลือดจะอยู่ที่ 35 มิลลิเมตรปรอท ในทางกลับกันการขยายตัวของหลอดเลือดจะเป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในการแข็งตัวขององคชาต ผลที่ตามมาคือการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่หลอดเลือดและโพรงช่องว่างภายในองคชาตมากขึ้น ซึ่งจะเกิดการขยายตัวและปิดกั้นเลือดที่ไหลเข้ามา เช่นเดียวกันกับเลือดดำที่ไหลออกลดลงจากหลอดเลือดดำที่ถูกบีบอยู่ระหว่าง tunica albuginea และกล้ามเนื้อเรียบคาเวอร์โนซา (cavernosa) ที่ขยายตัวขึ้น ซึ่งนี่ก็จะทำให้ภายในกล้ามเนื้อเรียบคาเวอร์โนซา (cavernosa) เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 100 มิลลิเมตรปรอท ดังนั้นการแข็งตัวขององคชาตจึงเกี่ยวข้องกับการคลายตัวของโพรงกล้ามเนื้อเรียบ การขยายของหลอดเลือดและการที่หลอดเลือดดำถูกบีบ ดังนั้นจิตใจจึงมีส่วนสำคัญระดับ 1 ใน 4 ที่ช่วยให้การแข็งตัวเต็มที่ได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่แค่ร่างกายพร้อมเท่านั้น กายและจิตใจจึงต้องไปคู่กันด้วย