สุขภาพทางเพศ

อาการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation, PE)

 

 

อาการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation, PE)

 

  เป็นอาการหลั่งน้ำกามที่เกิดขึ้นหลังการประกอบกิจทางเพศหลังจากการได้รับการกระตุ้นทางเพศเพียงเล็กน้อย

  หรือระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ระยะสั้น นับเป็นปัญหาของชีวิตคู่ที่อาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่คู่ครอง อาจ

  นำไปสู่ความไม่ราบรื่นในการใช้ชีวิตร่วมกันโรคนี้พบในชายวัย 20 ปี ขึ้นไปถึงวัย 60 ปี ก็พบได้

 

 

สาเหตุของอาการหลั่ง

สาเหตุของอาการ อาจจะเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะเพศและระบบประสาทที่ควบคุมการหลั่งน้ำกาม

พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มที่ช่วยตัวเองอย่างรวดเร็วเช่นในช่วงวัยรุ่น หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุทางจิตใจที่มักวิตกกังวล ซึมเศร้า

กลัวความผิดหวัง กลัวการตั้งครรภ์ ตลอดจนการขาดความรู้และประสบการณ์ทางเพศ จนทำให้อ่อนตัวมากๆเลยต้องรีบปฏิบัติ

การก่อนที่จะอ่อนตัว จนหลั่งเร็วเป็นนิสัย ในวัยสูงอายุการหลั่งเร็วมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการอ่อนตัวในขณะร่วมเพศบังคับให้ต้

องรีบปฏิบัติหากไม่รักษาจะเกิดโรค ED เป็นผลสืบเนื่องตามมาจากการหลั่งเร็วได้

 

อาการหลั่งเร็วรักษาได้

การรักษาอาการหลั่งเร็ว คือ การควบคุมการหลั่งให้ช้าลง นอกเหนือจากการบำบัดรักษาโดยการฝึกการควบคุมการหลั่งแล้ว

ยังสามารถบำบัดรักษาโดยการใช้ยารับประทาน ร่วมกับเครื่องช่วยยืดการหลั่ง ยาฉีด ยาทาเฉพาะที่ที่อวัยวะเพศ เพื่อลดการรับ

ความรู้สึกกระตุ้นเร้า นอกจากนี้ อาจทำได้โดยการผ่าตัด เส้นประสาท Neurectomy

โปรดจำไว้ว่า โรคสมรรถภาพทางเพศเสื่อม และโรคหลั่งเร็วสามารถรักษาได้ ถ้าผู้ป่วยยอมรับว่าตนเป็นโรคนี้ และไม่อายที่จะมา

พบแพทย์ เพื่อจะได้แก้ไขและบำบัดรักษาได้ทันท่วงที อันจะนำความสุขที่ยั่งยืนและสมบูรณ์แบบมาสู่การครองรักครองเรือนได้ในที่สุด